Bộ áp khí túi nhún 2 đầu nắp chóp đuôi ngang dành cho lấy mủ bằng khí

Bộ áp khí túi nhún 2 đầu nắp chóp đuôi ngang dành cho lấy mủ bằng khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *