Đầu nút 6-10 ly dùng gắn ống dẻo 10ly để khoan lấy mủ

Đầu nút 6-10 ly dùng gắn ống dẻo 10ly để khoan lấy mủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *