Đầu nút dài đầu cắm 4ly dành cho khoan lấy mủ bằng khí

Đầu nút dài đầu cắm 4ly dành cho khoan lấy mủ bằng khí

Đầu nút dài đầu cắm 4ly dành cho khoan lấy mủ bằng khí, có thể dùng lấy mủ trực tiếp kết hợp nắp chụp hoặc gắn ống dài với kích cỡ ống từ 6-12ly.