Hướng dẫn

 

Để thực hiện việc khoan lấy mủ chúng ta cần các thành phần sau:

  • Bộ bình gas, van đồng hồ, bơm định lượng, balô:

  • Bộ áp khí và che mưa trang bị 1 bộ/ 1 cây:

 

  • Đồ đóng nắp chóp và ống dẻo lấy mủ:

 

Hướng dẫn quy trình

Hướng dẫn che mưa dùng nắp chụp:

Hướng dẫn dùng máng nón eva:

Kiểm tra thực tế các loại che mưa:

Hướng dẫn bảo trì bơm: 

Những nguyên nhân thất bại của các đơn vị khác trong năm 2019:

https://www.facebook.com/groups/welovekpop.lovekorea/

Kênh youtube cập nhật liên tục:  https://www.youtube.com/channel/UCiuNlev91Fh5ra_43nnBX9Q