Bơm định lượng chính xác cho khoan lấy mủ bằng khí 280.000

Bơm định lượng chính xác cho khoan lấy mủ bằng khí

Phương áp lấy mủ bằng khí thì định lượng là 1 khâu quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại.Định lượng giúp điều khiển được sản lượng mủ không vượt quá sức cây, giúp cây duy trì lượng mủ và độ mủ ổn định, đảm bảo cây phát triển tốt.Gần như toàn bộ các công ty bán sản phẩm năm 2019 không nắm kỹ thuật và không định lượng khí nên người dân làm được 1 2 tháng lượng mủ giảm sâu nên tháo bỏ rất nhiều.Vườn Xanh Tốt là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và triển khai lấy mủ bằng khí đúng phương pháp, khách hàng làm qua năm thứ 3 lượng mủ tăng ổn định và cây phát triển tốt.SĐT liên hệ 0898500860