Bình Nhôm 2L chứa 0.5kg khí ethylene nặng 2.7kg

Bình Nhôm 2L chứa 0.5kg khí ethylene nặng 2.7kg